При този тип рязане, режещият инструмент е вода с високо налягане и абразивни частици. Машината е управлявана от софтуер, което позволява проектирането и рязането на детайли с произволна форма. Скоростта на рязане зависи от вида на материала и съответно от неговата дебелина. При детайли със сложни конфигурации, времето за рязане се удължава сравнено с изрязване на прости геометрични фигури. Преди изрязването на всеки един детайл, се програмира пътя на движение на режещата глава.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи материали:

ПРЕДИМСТВА

Параметри на обработваните материали: